COACHINGSPRAKTIJK

foto wissel

Visie - missie:

Tijdens mijn coachingsgesprekken wil ik graag een veilige ruimte creëren waarin ik op een rustige, afgestemde en zorgzame manier de tijd wil nemen om jou te ontmoeten als een uniek individu met jouw eigen persoonlijkheid, je eigen geschiedenis en een heel eigen persoonlijk ontwikkelingsproces. Daarbij houd ik er ook rekening mee dat je voortdurend in relatie staat met jouw context.
Het autisme beschouw ik daarbij als een pervasieve ontwikkelingsstoornis die invloed uitoefent op zowat alle levensdomeinen.

Ik stel graag mijn expertise rond autisme ter beschikking, maar ben mij er erg bewust van dat elke persoon met autisme anders is en dat ook het autisme bij iedereen anders tot uiting komt. Dat betekent dat ik coaching eerder zie als een manier van samen op weg gaan.
Ik wil het engagement aangaan om je beter te leren kennen en om samen met jou te kijken naar de moeilijkheden die er, mede door het autisme, op je pad komen.
We zullen daarbij steeds vertrekken vanuit jouw persoonlijke ervaring, hulpvraag en lijdensdruk.

Ik geloof er heel sterk in dat er groei mogelijk is wanneer je je meer bewust wordt van je eigen mogelijkheden en beperkingen, maar ook van je behoeften en verlangens, gevoeligheden en angsten, gevoelens en gedachten.
Wanneer we beter begrijpen wat er precies gebeurt en wat er nodig is, kunnen we samen op zoek gaan naar wat voor jou passende handvaten, hulpmiddelen of kaders zijn van waaruit je op een andere manier om kan gaan met wat zich aandient.